KC – Furulundskyrkan Partille – 10 november 2017

 

Jag står kvar och sträcker mig efter mer. Jag vet att han älskar mig, att han är min pappa. Glöm inte det!

 

 

BARMHÄRTIGHET

 

Utgångspunkt från Josua. Inta städerna.

 

Claes fick fyra städer som han ska erövra och bevaka: lovsång, barmhärtighet, det profetiska och kreativitet.

 

Dagens predikan är om barmhärtighet.

 

Det ordet anger Guds inre väsen.

 

En barmhärtig Gud är Herren din Gud (5 mos 4:31)

 

Ps 31

 

Jes 6 – “Helig, helig är Herren Sebaot”. Gud mötte sedan Josua med nåd och barmhärtighet.

 

Barm + hjärtlig. Gud har hjärta hjärta. Dubbelt hjärta.

 

Det finns kraft att bryta bojor och kedjor.

 

Josua 2 – De har varit i öknen och är på väg att inte landet. De sänder ut spejare. Några av dem blir gömda hos den prostituerade kvinnan Rachavs. De tog skydd hos den som var värd döden. Spejarna hissades t genom hennes fönster. De kom överens med henne att när de intar staden ska hon fästa ett rött band vid hennes hus och hon skonas. Hon följe sedan med det israelitiska folket.

 

Den prostituerade kvinnan är ett tecken på Guds barmhärtighet.

 

Rachav var villig. Hon steg fram och sa “Här är jag Gud, använd mig”.

 

Luk 6 – Var barmhärtig som Fadern är barmhärtig. (Älska era fiender, Luk 6:27-36).

 

Kristendom handlar inte om att bli frälst. Det handlar om att få lov att träda in i hans rike. Om vi tolkar ordet frälst att det räcker bara att bli frälst. Om vi inte vill träda in i hans rike.

 

Med ord, gärningar och barmhärtighet för vi människor till tro.

 

7 barmhärtighetsgärningar

  • Ge mat till de hungriga
  • Ge dryck till de törstiga
  • Ge kläder till den nakne
  • Ge rum till den hemlöse
  • Besök den sjuka
  • Besök den fängslade
  • Begrav de döda

 

Att inte förvänta sig att få tillbaka ett lån.

 

När vi bedömer andra, tänk på hur pappa Gud ser på dem. Bemöt dem på det sättet. Bedöm inte utifrån prestation utan att Gud älskar dem.

 

Vi behöver utmana oss ibland och tänka från ett annat håll.

 

Hans rike handlar om barmhärtighet.

 

Att meditera över Guds barmhärtighet kan göra ont. Att vi inte känner att vi räcker till. Stanna då kvar i det och låt Gud krama dig färdigt först. Spring inte iväg.

 

Det är inte fara att vi inte räcker till för han är barmhärtig.

 

Vi får sträcka oss mot hans kärlek och låta den förvandla mig.

 

Hans barmhärtighet tar aldrig slut.

 

Att vara i det och sedan gå i det ut i världen.

 

Att vi får vara kända för vår generositet, våra varma blickar.

Barmhärtighet

Kommentera