KC – Furulundskyrkan Partille – 5 maj 2017

 

Inledningsord: 2 kron 5:11-4

 

Predikan

 

Det är Guds initiativ från början. Han har skapat oss till att tillbe honom. Det ligger i oss.

 

Ps 22:2-6 – Dessa två bitar hör ihop, se är inte skrivna separat. Först rop efter Gud och sen lovsång.

 

Med den anden vi fått av frälsningen vill vi lovprisa.

 

När vi är i lovsång händer något.

 

Upp 4 – “Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, han som var och som är och som kommer.”

 

Det vi gör här nere ni är en förlängning av Gud och hanns härlighet.

 

Gud är den ende som är värd att tillbes.

 

Vi är skapade för att tillbe.

 

Gud ser svartsjukt efter sin egen ära.

 

Det intima språket i lovsången. T.ex. Jag älskar dig, Du är mitt allt etc.

 

Heb 4:14-16

 

Heb 10:19

 

En intimitet som Gud skapat och bjuder in till.

 

Jer 29:13

 

Gud lägger ner längtan och passion i oss.

 

Det är en nyckel till tillbedjan, vårt liv. Våra liv ska ära herren.

 

2 kor – Vi går i Guds segertåg.

 

Vi är skapade till tillbedjan i det vi är och gör.

Lovsång
Märkt på:

Kommentera