KC – Furulundskyrkan Partille – 20 januari 2017

 

När vi har överlåtit oss till Gud kan vi ge tillbaka.

 

Predikan

 

Gud vill dela med sig till oss av den nya tiden.

 

Det här är något vi behöver plugga in och förstå.

 

Gud bjuder in oss i att vara med och veta det som händer.

 

Det kräver att vi frågar honom vad som händer och vad vi kan göra.

 

Hur mycket har vi smakat på det?

 

Gud är med oss i vardagen.

 

Vi behöver både se det stora och det lilla som sker. Att Gud är med i mitt liv, min vardag.

 

Vi kan ha svårt att se det som händer.

 

Gud kallar oss till en ny tid av överlåtenhet. Att vi går från att vara ljumma till hetare i vår överlåtenhet.

 

Det är dags för Sverige nu. Detta sägs även i andra delar av Europa. Ett exempel är att Awakening Europe hölls i Sverige.

 

Vi behöver vara en enhet.

 

Vi behöver vara offensiva, istället för defensiva.

 

Jesus har sänt oss ut att evangelisera och missionera, här eller på annan plats.

 

Han leder oss även in i nära relationer. Vi blir beroende av varandra. Det här är min stridskamrat. Det hon/han gör påverkar mig. Vi gör tjänst tillsammans och vi påverkar varandra.

 

Guds ord kommer att sätta agendan för oss. Vi måste veta vad Guds ord säger. Vi kommer att hungra efter Guds ord.

 

Vi ska veta vad Gud har för oss och vad han säger.

 

Vad är tonen i bibeln? Vad är Guds ord?

 

Om jag lever i ordet kan jag se vad Gud har på gång.

 

Gud vill öppna våra ögon.

 

Joh 5:19 – “Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen.”

 

Jesus är vår mall som vi ska leva efter.

 

Hur kan jag lära mig vad Gud gör i olika situationer? Genom att leva med Gud och läsa Guds ord.

 

Om du väljer att inte göra det Gud manar dig till blockar du dig själv. Då behöver du göra det Gud manar dig till för för att åter få blicken lyft.

 

Utifrån Markusevangeliet kan vi se vad som händer i Sverige – strukturen i det. Det är rakt på sak i evangeliet. Jesus presenterar sig och gör många under.

 

Ögonen öppnades för en blind man och efter det bekände Petrus att Jesus är Messias (mark 8:22-30). Senare öppnas ögonen för en till blind man och efter det rider Jesus in i Jerusalem och hyllas som Messias (mark 10:46-11:11).

 

Vi kan se ett samband med detta. Ögonen börjar att öppnas i Sverige.

 

Lärjungarna hade förstått att Jesus var livet, det de skulle leva efter.

 

I vårt land har fler och fler upplevt att våra ögon öppnas.

 

Vi kommer att få se Jesus när folket får öppnade ögon.

 

Vi är i en tid när det kommer ett genombrott. Det är en ny tid.

 

Under och tecken kommer att hända för de som tror. Det kommer att följa oss.

 

Vi kommer få öppnade ögon så vi ser det vi ska säga ut vår auktoritet över.

 

Hur kan vi plugga in i det som sker?

 

Gud bjuder in oss att vara en del. Vi är fria att vara med.

 

När vi väljer att vara med kommer Gud att öppna dörrar.

 

En viktig sak för Sverige är att världen kommer hit. Världens folk är här och det ligger öppet för oss. Vi får lära av det de har med sig och deras tro.

 

Den nya tiden är en missionstid, en profetisk tid.

 

Det finns en längtan att Furulund ska vara en profetisk församling.

 

Vi ska inte kliva in i Guds rike och gömma oss där. Utan vi ska sprida Guds rike för omvärlden.

 

Det här är en plats där vi får träna detta. Att det får vara en plats där vi får dela det vi upplevt, men även fråga andra vad det är som sker nu. Vi får vara här och träna, som ett träningsläger.

En ny tid
Märkt på:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *