KC – Furulundskyrkan Partille – 9 december 2016

 

Frihet kan vara abstrakt, t.ex. bilder som illustrerar frihet.

 

Ofrihet påverkar oss väldigt mycket. Därför är det viktigt att prata om det. Exempel på ofrihet är att du undrar vad andra tänker om dig eller beroenden.

 

Gud vill stärka oss och upprätta oss.

 

Frihet kan vara en resekompis som man håller i handen på resan genom livet.

 

Ofrihet – fängelse – frihetsberövande. Vi kan också vara bundna fast i oss själva.

 

Ett exempel på frihet i Bibeln är uttåget från Egypten. De gick från fångenskap till frihet.

 

En tolkning av frihet – Jag får göra vad jag vill, utan att behöva ta ansvar.

 

Bibelns bild på frihet – en gåva från Gud, något han skapade oss till.

 

Gal 5:13 – “Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.”

 

Vi är kallade till frihet. Men låt det inte leda till synd.

 

Frihet och kärlek hör ihop. Kärleken är huvudanledningen till frihet.

 

Ju friare vi är desto mer kan vi ta emot kärlek och älska.

 

Rädsla för att bli sårad kan ge ofrihet, vilket påverkar din relation till andra och dig själv.

 

Vad hindrar oss från frihet? Rädsla står emot vår frihet.

 

Om Guds rike varit här till fullo nu så hade det inte funnits någon rädsla.

 

Rädsla har en enda viktig funktion. Rädslan visar att vi värderar vårt liv vid olika faror. T.ex. om du möter en björn i skogen.

 

Rädslan är inte bra när det hämmar dig och gör dig ofri.

 

1 joh 4: 18 – “Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet.”

 

Vår Gud vill hela och upprätta oss.

 

Där Gud är finns frihet. Vi förändras när vi umgås med Gud.

 

Vi kan bli fria i process med Gud. Att göra en vandring med Gud. Detta kräver en del ansvar och att vi vågar börja gå mot friheten.

 

När Gud visar oss saker vi behöver jobba med vet vi att han har gett oss nycklar för att gå igenom det.

 

3 NYCKLAR

 

1 – Våga titta på din smärta. Våga titta på din ofrihet.

 

Vi gör saker för att distrahera oss så att vi inte behöver ta tag i eller titta på det som smärtar och som vi inte orkar ta tag i. Det är inte bra att begrava smärtan.

 

Men ta inte tag i för stora saker först. Börja med att ta små steg i taget.

 

2 – Spring inte ifrån din rädsla.

 

Låt inte rädslan begränsa dig, även om det blir en kamp att göra det.

 

2 petr 2:19 – “Det man är besegrad av är man slav under”. Så besegra det du är slav under.

 

3 – Förnya dina tankar.

 

Rom 12:2 – “Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.”

 

När vi tänker en tanke bildas vägar i vår hjärna. Ju fler gånger du tänker en viss tanke, desto bredare blir vägen. I början är det som en stig. Men när du tänkt samma tanke flera gånger blir vägen bredare. Det betyder att ju fler gånger du tänker en tanke desto mer blir du van vid tanken och du börjar tro att det är en sanning.

 

Bryt ditt eget tankemönster. Byt t.ex. tanken “jag är ful” mot tanken “jag är vacker”.

 

Joh 8:32 – “Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

 

Det finns ett friare liv att få. Gud vill ge dig ett friare liv.

 

Prata med någon du litar på om detta.

Frihet del 3/3
Märkt på:

Kommentera