Grillkväll – Furulundskyrkan Partille – 15 juli 2016

 

Joh 20:19-23 – Första gången Jesus sa fridshälsningen. Sen sände han ut lärjungarna.

 

Han bar friden och förmedlade den sedan till lärjungarna. På samma sätt så är vi bärare av Guds friden och allt det som Gud har för den här världen.

 

Gud går i förbund till oss, han lämnar oss inte. Han ger oss allt, hela paketet, håller inte tillbaka något.

 

Guds förbundsnamn – 7 stycken.

 

Fil 3:10 – Vi har vårt medborgarskap i himlen.

 

Namnen

 

Herren är närvarande. Gud står för att upprätthålla förbundet med oss i våra liv. De ligger på honom att vara närvarande.

 

Herre är min herde. Det får vi lita på. Han är den som krigar för oss. Gud är vår seger. Allt vi kan göra är att tacka Gud – det är Gud som krigar.

 

Herren är vår rättfärdighet – genom döden på korset. Blir vår helgelseprocess. Gud vinner i långa loppet. Han suddar bort våra synder. Han bär dom istället så att vår lista med synder blir blank.

 

Herren är vår läkare. Vi tror på en Gud som helar, trots all sjukdom som finns. Det handlar även om att Gud upprättar oss till de vi är tänkta att vara. Han helar våra inre sår. Han ger oss glädje. Men vi behöver även församlingen, vi behöver varandra, vi behöver vara enhetliga. Vi behöver kärlek mellan varandra. Då kan vi se våra sanningar.

 

I första halvan av Johannesevangeliet samlades folkskarorna kring Jesus. I andra halvan låter Jesus lärjungarna komma närmre så de lär känna honom och sedan sänds de ut.

 

Vi behöver växa i vår relation med Jesus för att kunna leva i utsändningen och friden. Kommer vi med friden påverkar vi omgivningen likt Jesus gjorde Gud sänder oss ut i detta idag.

Guds frid och Guds namn
Märkt på:    

Kommentera