KC – Furulundskyrkan Partille – 10 juni 2016

 

Inledningsord PS 22 – Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

 

Gud vill använda oss alla

 

Predikan

 

1 Mos 5 – Hanok vandrade med Gud (och Gud tog upp honom) till skillnad från de andra i listan som bara levde och dog.

 

Vad var skillnaden med Hanok? Jo, han hade fångat något annorlunda. Han vandrade med Gud.

 

Mose fick se Gud ansikte mot ansikte. Han vandrade med Gud.

 

Jesus gjorde bara det han såg Fadern göra.

 

Det visar au vi kan få med /djupare gemenskap med Gud.

 

Vi behöver inte leva som om vi är själva för det är vi inte. Helig ande är med oss.

 

Luktar 10:38-42 – Marta och Maria. Marta oroade dig och gjorde sig bekymmer. Maria däremot bara var med Jesus. Maria hade funnit något. Hon satt vid Jesu fötter.

 

Det kan vara samma sak för oss. Vi vill vara duktiga och ha mycket du göra. Säger att vi inte hinner med att umgås med Gud

 

Viktigt för oss att sätta oss vid Jesu fötter och stilla oss. Detta är en viktig nyckel. Koppla bort oron och allt som kan dra oss bort från Jesus.

 

Vi behöver leva några Herren och vara öppna med allt för honom – intimitet.

 

Låt Gud även få se det smutsiga i dig.

 

Du är skapad till närhet med Gud.

 

Du är möjligt för oss att känna Gud så som Jesus kände Fadern.

 

PS 27:4 – Ett enda bett jag om – närhet med Herren.

 

Att börja be att vi inte vill ha något annat. T.ex Jag vill ha dig mer än allt! amen

 

Det kan göra att vi måste lämna något. Vi kan inte ha två herrar.

 

Jag vill ha honom mer än t.ex utbildning, jobb, familj och barn mm.

 

Du kan behöva ge upp din dröm. När du lämnar det som tagit stor plats i ditt liv får Jesus större plats i ditt liv.

 

När du släppt taget om drömmen och den fått rätt prioritering i ditt liv kan Gud väcka upp drömmen igen.

 

Gud vill ha hela ditt hjärta. Är det upptaget av annat?

 

Kontroll är en av de stora sakerna som vi haft svårt att släppa. Ibland är det läskigt att släppa kontrollen.

 

Ju mer kontroll vi överlämnar till Gud desto längre kan han ta oss.

 

Varför överlåtelse? Gud vill ha hela ditt hjärta, men han kommer aldrig tvinga sig på di.

 

Mat 16:25 – överlämna allt till Gud, hela ditt liv. Då kommer du vinna livet.

 

En viktig bit är att upptäcka vem Gud är. Då kan vi inte låta bli att överlämna oss till Gud.

 

Ju mer vi upptäcker Gud desto mer vill vi överlåta oss till Gud, för vi vill ha honom mer.

 

Himmelriket är som en pärla i åkern eller en skatt.

 

Jag vill ha dig Jesus. Jag vill ge allt.

 

Det finns inga begränsningar. Ex två bröd och två fiskar. Det tog inte slut, ingen begränsning. Pojken gav allt han hade och med det fortsatte Jesus att ge.

 

Guds planer är så mycket större än våra. Ofta är dina drömmar för små. Guds plan för dig är så mycket större.

 

Är dina drömmar möjliga i din egen kraft? Gud behöver vara med i dina drömmar och han vill att du ska drömma större.

 

Tänk om vårt liv inte bara att leva och dö, utan att leva med Gud. Att vandra med Gud likt Hanok.

 

När Jesus kliver in i våra liv vill han använda oss fullt ut, utan begränsningar. Då får Gud göra som han vill.

 

Jesus kallade lärjungarna och de följande honom.

 

Vi kan göra likadant och följa honom. Då jobbet vi sett förvandling.

 

Gud kallar oss fortfarande sy vara hans lärjungar.

 

Det finns bara liv i Herren.

Intimitet och gemenskap med Gud
Märkt på:        

Kommentera