Församlingspicknick – Vrångö – 21 maj 2016

 

Inledning – Joh 3:16

 
TRE NYCKLAR
 
Första nyckeln

 

Du har ansvar för ditt inre.

 

Du kommunicerar med med den helige ande i ditt inre.

 

Du har rätt att vara arg på en person, men du har också rätt att inte vara arg.

 

Sälj inte din glädje för billigt.

 
 
Andra nyckeln

 

Sanningen ska göra dig fri.

 

Om vi blir emotionellt bundna accepterar vi att vi inte är fria. Vi kallar det bagage som vi bär med oss.

 

Gud kan ändra på det så att vi blir fria.

 

Saker som sker med oss gör oss bundna. T.ex. tanken att jag måste prestera för kärlek.

 

Gud vill göra oss emotionellt obundna.

 

När detta kommer, fråga den helige ande vad han vill göra med detta.

 

Allt som känns hoppfullt kommer från sanningen. Men allt som känns hopplöst kommer från lögnerna.

 

Tips! När du inte känner dig hoppfull, fråga helige ande vad sanningen är.

 

 
Tredje nyckeln

 

Hur kan vi byta lögnerna mot sanning?

 

Första steget – Förstå att du tror på en lögn.

 

Rom 12:2 – Vi ska förnya våra tankar.

 

När vi tänker en tanke bildas vägar i vår hjärna. Ju fler gånger du tänker en viss tanke, desto bredare blir vägen. I början är det som en stig. Men när du tänkt samma tanke flera gånger blir vägen bredare. Det betyder att ju fler gånger du tänker en tanke desto mer blir du van vid tanken och du börjar tro att det är en sanning.

 

Vi förnyar vårt sinne genom att byta ut våra tankar.

 

Bli medveten om dina tankar och byt ut lögnerna mot sanningar.

 

Vi behagar Gud när vi förnyar våra tankar.

Emotionell hälsa och frihet
Märkt på:

Kommentera