Erfara Gud

| KC | Furulundskyrkan Partille | 23 februari 2018 |

 

Aloe som nämn i bibeln. Ett träd som inte doftar förrän det blir angripet och försvarar sig med kåda.

 

Nämns t.ex. i psalm 45

 

Luk 24:13-35 – Inte förrän Jesus delade brödet kände de igen honom. Sen försvann han. Efteråt sa de, brann inte våra hjärtan när han pratade om skrifterna?

 

Joh 21:1-14 – Varför kände de inte igen Jesus? Men Johannes kände igen att det var Jesus genom det han gjorde.

 

Maria från Magdala kände inte igen Jesus när han stod utanför hans grav. Inte förrän han sa hennes namn.

 

Det var speciella händelser som gjorde att de kände igen honom.

 

Vilken gåva från Gud att vi får erfara Gud. Att vi får gå djupare.

Att våga säga ja när Gud Kallar

KC – Furulundskyrkan Partille – 24 november 2017

 

Gud är en närvarande Gud. Han sitter inte bara i himlen. Han kom ner till oss. Han vill ha en relation med oss. Han talar till oss idag genom Helige ande.

 

Om du kastar dig ut märker du att selen håller.

 

Matt 4:27-33 – Jesus går på vattnet

 

Jag måste våga ta ta ett kliv.

 

Petrus ställde en kontrollfråga för att se om det var Jesus. Han gick ur båten och testade. Sen såg han vågorna.

 

Hur talar Gud idag?
– Genom Guds ord Bibeln.
– Kan komma genom att höra Guds röst. Genom tankar och bilder. Ej ljudligt som när vi pratar.
– Gud talar genom det naturliga, känslor i kroppen. Tex. genom kunskapens ord.

 

Gud vill inte att vi ska göra saker för honom. Han vill först ha en relation med oss. Vi är kallade att ha en relation med Gud. Han skapade oss inte som betjänter. Som en nybliven förälder älskar Gud oss.

 

Rom. 8:15 – Ni har inte fått slaveriets ande. Ni har fått barnaskapets ande.

 

Att dela vår tro med andra – då kanske vi tänker att jag är ingen evangelist , jag är inte frimodig etc. Tex. Mose.

 

Mose blev kallad av Gud genom den brinnande busken. Mose svarade – vem är jag att gå till Farao? Tänk Om de inte tror mig. Gud fortsätter att uppmuntra. Mose svarar att han inte är en talför man, trög tunga.

 

Så vi är inte ensamma om att tänka så.

 

Gud är inte ute efter superhjältar. Han vill använda vanliga människor. Vi är perfekt utrustade.

 

“Precis som Gud har sänt mig sänder jag er” säger Jesus.

 

Det är fantastiskt att vi har detta budskap att dela till världen.

 

Vi behöver inte vara rädda att det ska gå fel när vi delar något med andra.

 

“Tro stavas RISK”.

 

Om vi inser att det är Gud som sätter vårt värde spelar det ingen roll hur vänner och kollegor reagerar när i berättar och delar.

 

“Frid vare med er”.” Var inte rädda”.” Jag ska ge er vila”.

 

Ju mer vi utmanar oss själva känner vi efteråt att det var så värt det. Då uppmuntrar Gud oss.

 

Vi har fått uppdrag att dela Jesus med den här världen.

Barmhärtighet

KC – Furulundskyrkan Partille – 10 november 2017

 

Jag står kvar och sträcker mig efter mer. Jag vet att han älskar mig, att han är min pappa. Glöm inte det!

 

 

BARMHÄRTIGHET

 

Utgångspunkt från Josua. Inta städerna.

 

Claes fick fyra städer som han ska erövra och bevaka: lovsång, barmhärtighet, det profetiska och kreativitet.

 

Dagens predikan är om barmhärtighet.

 

Det ordet anger Guds inre väsen.

 

En barmhärtig Gud är Herren din Gud (5 mos 4:31)

 

Ps 31

 

Jes 6 – “Helig, helig är Herren Sebaot”. Gud mötte sedan Josua med nåd och barmhärtighet.

 

Barm + hjärtlig. Gud har hjärta hjärta. Dubbelt hjärta.

 

Det finns kraft att bryta bojor och kedjor.

 

Josua 2 – De har varit i öknen och är på väg att inte landet. De sänder ut spejare. Några av dem blir gömda hos den prostituerade kvinnan Rachavs. De tog skydd hos den som var värd döden. Spejarna hissades t genom hennes fönster. De kom överens med henne att när de intar staden ska hon fästa ett rött band vid hennes hus och hon skonas. Hon följe sedan med det israelitiska folket.

 

Den prostituerade kvinnan är ett tecken på Guds barmhärtighet.

 

Rachav var villig. Hon steg fram och sa “Här är jag Gud, använd mig”.

 

Luk 6 – Var barmhärtig som Fadern är barmhärtig. (Älska era fiender, Luk 6:27-36).

 

Kristendom handlar inte om att bli frälst. Det handlar om att få lov att träda in i hans rike. Om vi tolkar ordet frälst att det räcker bara att bli frälst. Om vi inte vill träda in i hans rike.

 

Med ord, gärningar och barmhärtighet för vi människor till tro.

 

7 barmhärtighetsgärningar

  • Ge mat till de hungriga
  • Ge dryck till de törstiga
  • Ge kläder till den nakne
  • Ge rum till den hemlöse
  • Besök den sjuka
  • Besök den fängslade
  • Begrav de döda

 

Att inte förvänta sig att få tillbaka ett lån.

 

När vi bedömer andra, tänk på hur pappa Gud ser på dem. Bemöt dem på det sättet. Bedöm inte utifrån prestation utan att Gud älskar dem.

 

Vi behöver utmana oss ibland och tänka från ett annat håll.

 

Hans rike handlar om barmhärtighet.

 

Att meditera över Guds barmhärtighet kan göra ont. Att vi inte känner att vi räcker till. Stanna då kvar i det och låt Gud krama dig färdigt först. Spring inte iväg.

 

Det är inte fara att vi inte räcker till för han är barmhärtig.

 

Vi får sträcka oss mot hans kärlek och låta den förvandla mig.

 

Hans barmhärtighet tar aldrig slut.

 

Att vara i det och sedan gå i det ut i världen.

 

Att vi får vara kända för vår generositet, våra varma blickar.